Privacybeleid

1. Cupid Media Privacybeleid

(Laatst geüp­datet 1 juni 2020)

1.1 Inleiding

(a) Algemeen

MalaysianCupid.com (de Website) is eigendom van en wordt beheerd door Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564, een in Australië geregistreerd bedrijf (Cupid Media).

Cupid Media beschermt de gebruikersprivacy. We begrijpen dat gebruikers en bezoekers van de Website bezorgd zijn over hun privacy en de vertrouwelijkheid en veiligheid van alle Persoonlijke Gegevens die worden opgegeven.

We vergaren, gebruiken en tonen Persoonlijke Gegevens alleen op de wijze zoals in dit Privacybeleid is omschreven en volgens de wetgeving die geldt in de rechtsgebieden waar we die gegevens vergaren. Indien er enige onverenigbaarheid bestaat tussen dit Privacybeleid en die betreffende wetten, hebben de betreffende wetten voorrang aangaande deze onverenigbaarheid.

(b) Contact

Onze contactdetails zijn:

Het Online ondersteuningsformulier: Klik hier (gebruik dit formulier voor de snelste reactie)

Email: team@MalaysianCupid.com

Telefoon: +61 7 5571 1181

Faxnummer: +61 7 3103 4000

Per post: MalaysianCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Directeur: Andrew Bolton

Privacy Problemen Email: privacy@cupidmedia.com

Indien u zich bevindt binnen de Europese Unie is VeraSafe aangezen als Cupid Media’s Europese vertegenwoordiger voor databeschermingsaangelegenheden. Naast bovenstaande contactmogelijkheden kunt u ook contact opnemen met VeraSafe indien het de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens betreft. Om dat te doen neemt u a.u.b. contact op met VeraSafe via dit webformulier: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Als alternatief kan VeraSafe bereikt worden op de volgende adressen:

Naam: Matthew Joseph
Adres: Zahradníčkova, 1220/20A, Prague 15000, Tsjechische Republiek; of

Name: VeraSafe Ireland Ltd
Adres: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ierland.

(c) Uw toestemming

Dit Privacybeleid bepaalt het beleid dat Cupid Media hanteert betreffende de vergaring en het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens terwijl u de Website en de Gerelateerde Websites van Cupid Media gebruikt. Woorden en begrippen met een hoofdletter zoals "Persoonlijke Gegevens" en "Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens" worden nader beschreven in bepaling 1.8 van dit Privacybeleid.

Door onze Website te bezoeken en deze te gebruiken geeft u ons toestemming uw Persoonlijke Gegevens te vergaren en te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Door een account aan te maken of in te loggen op de Website of een Gerelateerde Website geeft u ons toestemming uw Persoonlijke Gegevens en Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens te vergaren en te gebruiken.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken voor het vergaren en gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens door de betreffende Website of Gerelateerde Website niet meer te bezoeken of te gebruiken. Indien u een lid bent die een account heeft aangemaakt kunt u uw toestemming voor vergaring en gebruik van uw Persoonlijke Gegevens en Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens intrekken door dat account niet meer te gebruiken en een verzoek doen om dat account te blokkeren of te verwijderen. Verzoeken voor blokkering of verwijdering kunnen gedaan worden via het account of door contact op te nemen via de contactinformatie vermeld in bepaling 1.1(b) van dit Privacybeleid.

Merk op a.u.b. dat, voor de verwijdering van uw Persoonlijke Gegevens die we al van u verkregen hebben, u een verzoek dient te doen via het proces dat wordt beschreven in bepaling 1.6(f) van dit Privacybeleid.

1.2 Anonimiteit

Vanwege de aard van de diensten die Cupid Media aanbiedt is het niet mogelijk om de diensten aan te bieden zonder uw volledige naam te kennen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten bent u verplicht uzelf te identificeren en waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken.

1.3 Vergaren van gegevens

(a) Alle gebruikers

Wanneer u (inclusief niet-leden) onze Website bezoekt registreren onze servers automatisch gegevens voor statistieke doeleinden over uw gebruik van de Website zoals:

(i) de gebruikte browser;
(ii) de verwijzende URL;
(iii) het IP adres;
(iv) het aantal en soort pagina’s dat bekeken wordt;
(v) datum en tijd van het bezoek; en
(vi) de uitgaande URL.

Deze informatie die we over u vergaren zijn geen Persoonlijke Gegevens en zullen te allen tijde anoniem blijven. We linken geen enkele anonieme informatie aan andere Persoonlijke Gegevens tenzij u zich als lid heeft aangemeld dan wel als lid heeft ingelogd op het moment van het gebruik. Dienovereenkomstig, als u zich niet heeft geïdentificeerd op de Website, zoals aanmelden als lid of inloggen als lid, zullen wij dit gebruik van onze Website niet aan u persoonlijk koppelen.

(b) Leden

Tijdens uw registratie als lid vergaren we informatie over u om u de volledige voordelen van het lidmaatschap te kunnen geven. We vergaren niet-identificeerbare gegevens zowel als Persoonlijke Gegevens van u terwijl u zich registreert en tevens van tijd tot tijd daarna indien u ons de volgende extra informatie verschaft.

Persoonlijke Gegevens die door Cupid Media worden vergaard zijn ondermeer:

(i) uw volledige naam;
(ii) uw emailadres;
(iii) uw woonadres;
(iv) uw telefoonnummer;
(v) een foto van u;
(vi) uw leeftijd;
(vii) uw beroep;
(viii) een uiterlijke persoonsbeschrijving;
(ix) uw creditcard en factuuradres (indien opgegeven aan ons).

Voor wettelijke naleving en om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken, kunnen we verder Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens vergaren zoals ondermeer:

(i) uw ras of etnische afkomst;
(ii) uw politieke meningen;
(iii) uw religieuze overtuigingen of voorkeuren;
(iv) uw filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap;
(v) uw gezondheid;
(vi) uw seksuele voorkeuren, praktijken of oriëntatie; en
(vii) uw strafblad (als u inwoner bent van de VS).

Door de Website te bezoeken en te gebruiken gaat u uitdrukkelijk accoord met het vergaren en ons gebruik van de Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Om uw beleving op onze Website te verbeteren, kunnen we cookies gebruiken en andere volgtechnologieën zoals pixel tags, webbakens, apparaat ID’s, of advertentie ID’s.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende setting van uw browser aan te passen; merk echter op dat, als u dat doet, u de volledige functionaliteit van de Website niet kunt gebruiken.

Onze Website gebruikt Google Analytics, een dienst die data van websiteverkeer op Google servers in de V.S. opslaat. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers of associëert uw IP adres niet met welke andere data dan ook bij Google. Wij gebruiken de Google Analytics rapporten die aan ons worden verstrekt om het websiteverkeer te begrijpen net als het webpaginagebruik.

U kunt Google Analytics for Display Advertising aanpassen of uitschakelen in de Ads Settings voor uw Google account.

Onze Website gebruikt cookies en andere volgtechnologieën om Google Analytics te helpen voor:

(i) Google Marketing Platform integraties;
(ii) Demografische en Interesserapportages;
(iii) Het tonen van advertenties, inclusief Remarketing en Google Display Network Impression Reportages om online op onze sites te adverteren.
(iv) Optimalisatie en gepersonaliseerde advertentiediensten gebasserd op uw bezoek aan onze Website; en
(v) Rapportage en het gebruik van advertentiediensten en interacties met advertenties en hoe die gerelateerd zijn aanbezoeken op onze site.

Cookies en andere volgtechnologieën kunnen ook gebruikt worden voor ondersteunende analyses van derden.

(d) Derden interacties

We kunnen toestaan dat derden, inclusief geauthoriseerde servicepartners, advertentiebedrijven, data management platforms en advertentienetwerken advertenties op onze Website plaatsen.

Deze bedrijven kunnen volgtechnologieën gebruiken (zoals cookies, pizeltags, webbakens, apparaat ID’s of advertentie ID’s) om informatie te krijgen over gebruikers die hun advertenties bekijken of benaderen. Alle informatie die op deze wijze door derden wordt verzameld is volledig anoniem en niet te identificeren. Voorbeelden van zulke derde partijen zijn ondermeer: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, chargeback.com, Criteo, District M, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc, Yahoo, Yandex, Zendesk, Zero Bounce.

U kunt het gebruik van datavergaring door derden uitschakelen door de betreffende instelling in uw browser aan te passen of door uw profiel uit te schakelen.

Er zijn ook een aantal plaatsen op onze Website van waaruit u derden websites kunt benaderen die niet werken met dit Privacybeleid en waarover wij geen controle kunnen uitoefenen. Dergelijke derden partijen websites kunnen uw Persoonlijke Gegevens vergaren. Wij adviseren u om het privacybeleid te lezen van alle derden websites die u bezoekt.

(e) Sociale media

Cupid Media werkt samen met sociale mediasites zoals ondermeer: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo en andere. Indien u een "like" of "share" informatie van onze Website gebruikt via deze diensten dient u het privacybeleid van de betreffende dienst te raadplegen. Indien u lid bent van een sociale-mediasite, kan de interface het mogelijk maken dat de sociale-mediasite uw bezoeken aan deze website verbindt met andere Persoonlijke Gegevens.

1.4 Doeleinden van het vergaren, bewaren, gebruiken en bekendmaken van Persoonlijke Gegevens

(a) Vergaren van u alleen

Daar waar het redelijk of praktisch is om het te doen zullen we alleen Persoonlijke Gegevens over u vergaren direct van u.

(b) Doeleinden van het vergaren van Persoonlijke Gegevens

We vergaren alleen Persoonlijke Gegevens als dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor:

(i) het verwerken van uw aanvraag voor lidmaatschap en het mogelijk maken onze diensten aan te bieden (inclusief het aanmaken van uw publiekelijk zichtbare profiel, het andere leden toestaan te zoeken naar geschikte leden en om het mogelijk te maken om mechanismen in te zetten voor communicatie van leden onderling);
(ii) ons interne onzerzoek en statistische doelen (inclusief marktsegmentatie en klantwaardeanalyse);
(iii) het ons mogelijk te maken u andere informatie en materiaal te verstrekken en toe te zenden waarvan wij denken dat die nuttig of interessant voor u is;
(iv) het instellen van een betalingsverwerker om uw betalingen aan ons te doen; en
(v) elk ander doel gespecificeerd in onze Website Algemene Gebruiksvoorwaarden op onze Website.

(het "Primaire Doel").

We verkopen nimmer Persoonlijke Gegevens aan derden of verstrekken Persoonlijke Gegevens aan derden voor enig zakelijk doel (tenzij dat zakelijke doel specifiek in dit Privacybeleid is vermeld).

(c) Gebruik en openbaarmaking van Persoonlijke Gegevens

Het gebruik van Persoonlijke Gegevens voor het primaire doel omvat het gebruik van die Persoonlijke Gegevens in geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

We zullen Persoonlijke Gegevens van u alleen gebruiken of openbaar maken voor een ander doel dan het primaire doel (zijnde een " secundair doel ") waarbij het volgende van toepassing zal zijn:

(i) het Secundaire Doel is gerelateerd aan het Primaire Doel en, indien de Persoonlijke Gegevens Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens zijn, is het Secundaire Doel direct gerelateerd aan het Primaire Doel; en
(ii) u kunt redelijkerwijs van ons verwachten dat wij de Persoonlijke Gegevens voor het Secundaire Doel gebruiken of vrijgeven; of
(iii) u heeft ingestemd met het gebruik of de openbaarmaking voor het Secundaire Doel; of
(iv) het gebruik of de openbaarmaking van de Persoonlijke Gegevens is vereist of geautoriseerd krachtens wet, regelgeving of een gerechtelijk bevel.

Om onze producten en diensten aan u te promoten, kunnen we ook een hash van uw e-mailadres (en geen andere Persoonlijke Gegevens) aan derden, zoals Facebook, verstrekken om onze advertenties beter op u te kunnen richten, door producten zoals Facebook's aangepaste doelgroepen te gebruiken.

Een verstrekking van uw gehashte e-mailadres is alleen bedoeld om onze goederen en diensten aan u te promoten en zal door die derde partij niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De verstrekking van de hash van uw e-mailadres wordt niet gebruikt om u of uw e-mailadres te identificeren en er wordt door ons geen verdere informatie over u aan die derde verstrekt.

U kunt uw toestemming voor ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor de primaire en secundaire doeleinden op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in bepaling 1.1 (b) van dit Privacybeleid. Dit kan echter uw vermogen beïnvloeden of beperken om de Website en de diensten van Cupid Media te gebruiken.

(d) Het bewaren van Persoonlijke Gegevens

We gebruiken best-practiceprocessen en nemen alle redelijke stappen om Persoonlijke Gegevens, die we bewaren, te beschermen tegen:

(i) misbruik, interventie en verlies; en
(ii) ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking.

In het onwaarschijnlijke geval dat er sprake is van een ernstige datalek dat mogelijk tot een risico voor uw rechten en vrijheden zal leiden, zullen wij de betreffende toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied hiervan op de hoogte stellen. Wanneer er een groot risico bestaat dat een ernstige gegevensschending gevolgen heeft voor uw rechten en vrijheden, stellen wij u ook op de hoogte van die schending.

(e) Overzeese gebieden

Alle profielinformatie die u ons heeft verstrekt, is openlijk zichtbaar op uw profiel, ongeacht de locatie van de bekijker. Door een profiel aan te maken, erkent u dat buitenlandse ontvangers uw profiel kunnen bekijken.

Om klantenondersteuning te kunnen bieden, backofficefuncties uit te kunnen voeren, fraudepreventietaken uit te voeren of diensten aan u te verlenen, moeten we mogelijk onze medewerkers of leveranciers (die zich mogelijk bevinden of wiens middelen zich buiten uwwoonland bevinden) toegang geven tot uw profielinformatie, factuurgegevens of andere Persoonlijke Gegevens die u heeft verstrekt.

We hebben beveiligingsmaatregelen genomen en geïmplementeerd om de veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens te beschermen. Zoals bij elke overdracht van gegevens, zijn er echter nog steeds risico's op datalekken. Er kunnen gevallen zijn waarbij uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen aan derde landen en Internationale Organisaties, waarover geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Algemene Commissie voor Gegevensbescherming of een uitspraak van de gelijkwaardige toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied. Dergelijke overdrachten zijn noodzakelijk om onze verplichtingen uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Cupid Media Website na te komen en om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Door uw Persoonlijke Gegevens en Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens te vertrekken gaat u er uitdrukkelijk mee accoord dat het internationaal versturen en verwerken van die gegevens overeenkomstig dit Privacybeleid kan plaatsvinden, en dat u de risico’s kent en duidelijk geïnformeerd bent die met deze processen gepaard gaan.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactinformatie in bepaling 1.1(b) van dit Privacybeleid. Hoewel dit uw mogelijkheid om de Website en de diensten van Cupid Media te gebruiken kan beïnvloeden of beperken.

In alle andere gevallen zullen we Persoonlijke Gegevens alleen verstrekken aan derden of een ander land of Internationale Organisatie, als de bekendmaking van die informatie wettelijk is vereist of geauthoriseerd via een bepaalde wet, regelgeving of gerechtelijke uitspraak.

(f) Ongevraagde informatie

Indien we Persoonlijke Gegevens verkrijgen waarom we niet gevraagd hebben en waarvan we denken dat het wettelijk toegestaan is deze informatie te verkrijgen, zullen we met die gegevens omgaan in overenstemming met dit Privacybeleid. In alle andere gevallen zullen we die betreffende Persoonlijke Gegevens zo snel mogelijk vernietigen of niet-identificeerbaar maken wanneer dat wettelijk en redelijk te doen is.

(g) Niet-vertrouwelijke informatie

Alle materiaal of informatie die u verstrekt voor opname in het ledenprofiel zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. We kunnen dergelijk materiaal of informatie zonder beperking gebruiken. In het bijzonder gebruikt Cupid Media dergelijk materiaal of informatie (inclusief profielinformatie, foto's, video- of audio-opnamen) die u aan ons heeft verstrekt om uw profiel te kopiëren naar een andere relevante datingsite die eigendom is van en wordt beheerd door Cupid Media. Dergelijk materiaal en/of dergelijke informatie die u verstrekt, wordt beschikbaar gesteld aan andere leden of gebruikers van de Website om te lezen.

(h) Communicatie

We behouden ons het recht voor om u elektronische mail te sturen met betrekking tot aanbevolen profielmatches, kennisgevingsmeldingen van activiteiten zoals interessewaarschuwingen of berichtmeldingen, promoties of aanbiedingen, wijzigingen of toevoegingen aan onze diensten of producten en diensten van aan ons gelieerde bedrijven.

Indien u een lid bent van onze Website kunt u uw emailvoorkeuren instellen bij de Instellingen op de "Notificaties" pagina om in te stellen wat soort email u wenst of niet wenst te ontvangen.

1.5 Vernietiging van Persoonlijke Gegevens

We bewaren uw Persoonlijke Gegevens alleen zolang we die nodig hebben voor legitieme zakelijke doeleinden en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We zullen redelijke stappen ondernemen om alle Persoonlijke Gegevens die we over u bewaren te vernietigen, indien:

(i) we die Persoonlijke Gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn vergaard en we niet op andere wijze gerechtigd zijn dergelijke gegevens te bewaren; en
(ii) we niet verzocht of verplicht worden door wet, regelgeving of gerechtelijk bevel om die informatie te bewaren.

Indien bepaalde informatie aan derden is verstrekt in overeenstemming met dit Privacybeleid, is het bewaren van die informatie onderworpen aan het beleid van de betreffende derde partij.

1.6 Toegang, correctie en overdraagbaarheid

(a) Toegang tot Persoonlijke Gegevens

Wij zullen u op verzoek toegang verlenen tot de Persoonlijke Gegevens die wij met betrekking tot u bewaren, behalve in het geval dat:

(i) toegang geven onwettig is; of
(ii) toegang weigeren vereist wordt of geautoriseerd wordt door of krachtens een relevante wet, regelgeving of gerechtelijk bevel.

Om toegangf te vragen tot uw Persoonlijke Gegevens, neemt u a.u.b contact met ons op door gebruik te maken van de mogelijkheid geboden in bepaling 1.1(b) van dit Privacybeleid.

Na uw verzoek zullen we binnen één (1) maand na de datum van ontvangst van uw verzoek contact met u opnemen en u de gevraagde Persoonlijke Gegevens verstrekken, tenzij we hebben vastgesteld dat er een reden of verplichting bestaat die ons verplicht om toegang tot de Persoonlijke Gegevens te weigeren.

(b) Openbaarmaking door derden

We verkopen uw Persoonlijke Gegevens niet aan derde partijen. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in dit Privacybeleid, verstrekken we uw Persoonlijke Gegevens ook niet aan derden voor andere zakelijke doeleinden. Echter, niettegenstaande dit, kunt u op elk gewenst moment om bevestiging vragen dat uw Persoonlijke Gegevens niet zijn verkocht aan een derde partij, of om details vragen van een derde partij aan wie die informatie is verkocht of verstrekt voor zakelijke doeleinden.

(c) Gegevensportabiliteit

Voor zover dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen en wanneer u ons een verzoek heeft gedaan:

(i)waar we geautomatiseerde middelen hebben gebruikt om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken, zullen wij u een kopie van dergelijke Persoonlijke Gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat; en
(ii) na ontvangst van uw verzoek zullen wij uw Persoonlijke Gegevens, waar technisch mogelijk, rechtstreeks naar andere gegevenshouders verzenden.

(d) Commercieel gevoelige informatie

Wanneer het aan u verstrekken van toegang tot uw Persoonlijke Gegevens commercieel gevoelige informatie zou onthullen, kunnen wij u geen toegang tot die informatie geven. We zullen u echter de redenering achter onze beslissing meedelen.

(e) Gebruik van tussenpersonen

Wanneer we u niet rechtstreeks toegang tot uw Persoonlijke Gegevens kunnen bieden, kunnen we, indien redelijk, de hulp van een tussenpersoon inschakelen.

(f) Correctie en verwijdering van Persoonlijke Gegevens

Het is uw verantwoordelijkheid om er voor zorg te dragen dat de informatie die u ons verstrekt juist is en om uw Persoonlijke Gegevens zo nodig bij te werken. Als u om welke reden dan ook uw Persoonlijke Gegevens niet bij ons kunt corrigeren, neem dan contact met ons op via de gegevens in bepaling 1.1 (b).

Als we na ontvangst van uw verzoek ervoor kiezen uw informatie niet te corrigeren, stellen we u binnen een maand op de hoogte van de reden van onze weigering en van de mechanismen die voor u beschikbaar zijn om bezwaar te maken tegen onze weigering.

Als u wilt dat uw Persoonlijke Gegevensworden gewist, kunt u ons uw verzoek meedelen met behulp van de contactgegevens in bepaling 1.1 (b). De enige omstandigheden waarin we geen redelijke stappen ondernemen om uw Persoonlijke Gegevens te wissen, zijn waar we deze moeten bewaren in overeenstemming met een andere bepaling van dit Privacybeleid, de AVG of om een andere juridische reden. Het verwijderen van uw Persoonlijke Gegevens kan echter leiden tot het verwijderen van uw Cupid Media-account en dat betekent dat u geen toegang meer heeft tot onze diensten.

Indien we Persoonlijke Gegevens van u aanpassen of verwijderen, welke we eerder aan derden beschikbaar hebben gesteld in overeenstemming met dit Privacybeleid, zullen we de noodzakelijke redelijke stappen ondernemen die derde partij(en) in te lichten die gegevens ook te corrigeren dan wel te verwijderen.

(g) Weigering te corrigeren of te verwijderen

Indien we op welk moment dan ook u de toegang tot uw Persoonlijke Gegevens weigeren of afwijzen, of weigeren of afwijzen om uw Persoonlijke Gegevens te corrigeren of te verwijderen, zullen we u de redenen voor een dergelijke weigering of afwijzing meedelen.

(h) Beperking van Verwerking

U kunt ons verzoeken dat wij de manier beperken waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan en verwerken, in welk geval wij uw Persoonlijke Gegevens alleen verwerken en gebruiken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims tegen ons; of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

(i) Kosten

Toegang tot, het verwijderen of corrigeren van uw Persoonlijke Gegevens, inclusief de communicatie daarmee gepaard gaand, zal in principe kosteloos voor u zijn.

Daar waar uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig van aard zijn (met name vanwege herhalingen), kunnen wij u een redelijke vergoeding vragen voor het verstrekken van de informatie of communicatie, of het ondernemen van de gevraagde actie. Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig van aard zijn, kunnen we uw verzoek ook weigeren.

(j) Specifieke bezwaarrechten

Als het voor ons noodzakelijk wordt om uw Persoonlijke Gegevens zonder uw toestemming te verwerken om redenen zoals:

(i) het uitvoeren van een taak in het algemeen belang;
(ii) het uitoefenen van een officieel gezag dat aan ons is toegekend; of
(iii) waar dit in ons rechtmatige belang of het rechtmatige belang van een derde partij is om dit te doen;

heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik.

Als u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens, onthouden we ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens tenzij er dwingende legitieme redenen voor ons zijn om die Persoonlijke Gegevens te gebruiken, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Indien we uw Persoonlijke Gegevens hebben vergaard in overeenstemming met dit Privacybeleid en ervoor kiezen om dergelijke Persoonlijke Gegevens te gebruiken voor direct marketing (waarmee u heeft ingestemd), heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik.

Na ontvangst van een bezwaar zullen we, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, stoppen met het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor direct marketingdoeleinden.

1.7 Klachten

(a) Een klacht indienen

Indien u van mening bent dat wij uw Persoonlijke Gegevens hebben gebruikt of bekend hebben gemaakt op een manier die niet overeenkomt met dit Privacybeleid of dat op andere wijze een of andere wet heeft overtreden, dan kunt u ons een email sturen op privacy@cupidmedia.com.

Indien u in de Europese Unie woont en een klacht heeft of inlichtingen wilt aangaande uw Persoonlijke Gegevens kunt u ook onze Europese vertegenwoordiger VeraSafe benaderen via de contactinformatie uit bepaling 1.1(b) van dit Privacybeleid.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied. Als u niet goed weet wie de relevante toezichthoudende autoriteit is, neemt u contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.

(b) Ons antwoord

Binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de actie die wij voorstellen te ondernemen met betrekking tot uw klacht en zullen wij u voorzien van details over welke verdere actie u kunt ondernemen als u niet tevreden bent met onze reactie. < / p>

1.8 Definities

"Algemene Verordening Gegevensbescherming " en "AVG" betreft Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonlijke Gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG.

"Internationale Organisatie" betekent een organisatie en haar ondergeschikte organen die vallen onder het internationaal publiekrecht of een andere instantie die is opgericht bij of op basis van een overeenkomst tussen twee of meer landen.

"Persoonlijke Gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon en omvat Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens.

"Verwerking" betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonlijke Gegevens of op sets van Persoonlijke Gegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

"Speciale Categorie Persoonlijke Gegevens" betekent persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, uw strafblad, genetische en biometrische gegevens onthullen met als doel een unieke persoon te identificeren, gegevens over gezondheid of gegevens over uw seksleven of seksuele oriëntatie.

"Gerelateerde Website" betekent elke andere Website die eigendom is van en beheerd word door Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564.